Duurzaamheidsrapportage en Bedrijfsverantwoordelijkheid

Een Kritische Blik op Nieuwe Wetgeving in 2024

Vanaf 2024 worden beursgenoteerde Europese bedrijven verplicht om te rapporteren over hun duurzaamheidsinspanningen. Een cruciale ontwikkeling, aangezien veel eerdere duurzaamheidsrapporten vaak neigden naar een optimistisch zelfbeeld. Met de invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de voorgestelde Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) worden bedrijven gedwongen verantwoording af te leggen en riskeren ze juridische consequenties wanneer ze niet eerlijk zijn. Echter, op het moment zijn de regels niet duidelijk genoeg over wat bedrijven wel, en juist niet moeten vertellen. Dit gebrek aan duidelijkheid kan leiden tot juridische strijd, waardoor bedrijven eerder bang zijn voor problemen dan dat ze streven naar positieve verandering.

 

ImpactBuying is van mening dat het bestrijden van greenwashing van groot belang is. Echter, de voorgestelde regelgeving zou bedrijven naar onze mening in een defensieve positie kunnen dwingen. Wij benadrukken het belang van het aanmoedigen van bedrijven om positieve veranderingen te omarmen, in plaats van hen af te schrikken met onduidelijke grenzen. Het is van cruciaal belang om een benadering te bevorderen waarin bedrijven gestimuleerd worden om proactief duurzame praktijken te omarmen. Zonder duidelijke richtlijnen over hun verantwoordelijkheid, zouden bedrijven geneigd kunnen zijn tot terugtrekking in plaats van actieve betrokkenheid.

Hoewel transparante rapportage een middel is om bedrijven aan te moedigen duurzaam en rechtvaardig te handelen, moet de overheid samen met bedrijven duidelijke grenzen vaststellen en richtlijnen geven. Alleen dan kan rapportage daadwerkelijk positieve veranderingen stimuleren.

Laten we samen streven naar een wereld waarin duurzaamheid niet alleen een rapportageplicht is, maar een integraal onderdeel van zakendoen.