Getting started with sustainability

Can you ignore sustainability or just do it next to your other daily work? Sustainability or CSR?

Working conditions in distant countries, tropical forest that is almost gone (because growing soy is also very important), women’s rights that are not respected all over the globe. Get data from the supply chain so that we can get started with this matter. For Western European countries, perhaps agenda items that are high on the checklist, but in many countries this is not yet the case.

Impact Buying’s brand promise, “Good business and doing good can and must go together. That’s why we show our customers how they can realize Proven Positive Impact by using their buying power” embodies the change I stand for every day. It is really possible to set up a commercially good business that also does good where products come from. Supply chains shorten as clout increases. That is the idea in any case, but for the time being a large amount of oranges still comes from Spain, Morocco, South Africa or Brazil and not from the Netherlands. The kilometers, or miles as you wish, will not become shorter. 

Mapping your supply chain in a simple way, ranking on the basis of risks and knowing what you are talking about when questions are asked is our day-to-day business.

From a very complicated supply chain to perhaps a simpler chain. It is good to know where your risks lie. Are there high-risk suppliers based on the inventory? Make sure that you, together with your internal stakeholders, make an action plan to achieve a possibly lower risk. In some cases, it will also be the case that suppliers in the chain will be parted. The ever recurring question is whether saying goodbye will solve the problem. Impact Buying can in any case help you with these issues. In the field of sustainability, but of course also in the field of food safety and quality.
What about low-risk suppliers?

Suppliers who have invested a lot over the years to no longer be in high risk. They are really there so why not reward them or have them rewarded by your customer through a QR code (so you know for sure that the donation arrives). 

Contact us for more information about these and other initiatives to better understand your supply chain in the field of sustainability (and food safety, too). Together we go for a more sustainable future. And to close with the first question. There is no going back and we really need to get going… together.

by Johan Hulleman – Chief Innovation Officer

Kun je duurzaamheid nog naast je neerleggen of er gewoon maar even bij doen? MVO of CSR?

Arbeidsomstandigheden in verre landen, tropisch woud wat er al bijna niet meer is (omdat soja verbouwen ook heel belangrijk is), vrouwenrechten die niet over de gehele globe worden gerespecteerd. Data uit de keten halen zodat we aan de slag kunnen met al deze materie. Voor West-Europese landen wellicht agendapunten die hoog op de afvinklijstjes staan, maar in veel landen is dat nog niet het geval.

De merkbelofte van Impact Buying, “Good business and doing good can and must go together. That’s why we show our customers how they can realise Proven Positive Impact by using their buying power” belichaamt de change waar ik elke dag mee op sta. Het is echt mogelijk om een commerciële goede business op te zetten waarbij ook goed wordt gedaan aan daar waar producten vandaan komen. Supply chains worden korter naarmate slagkracht groter wordt. Dat is in ieder geval de gedachte maar vooralsnog komt een grote hoeveelheid sinaasappels nog steeds uit Spanje, Marokko, Zuid-Afrika of Brazilië en niet uit Nederland. De kilometers, of miles zoals je wilt, wordt daarmee niet korter. Op een eenvoudige manier je supply chain mappen, op basis van risico’s een ranking aanbrengen en weten waar je over praat als er vragen worden gesteld is onze dagdagelijkse business.

Van een heel ingewikkelde keten tot wellicht een eenvoudigere keten. Het is goed om te weten waar je risico’s liggen. Zijn er op basis van de inventarisatie leveranciers met een hoog risico? Zorg dat je, samen met je interne stakeholders, een actieplan maakt om te komen tot wellicht een lager risico. In sommige gevallen zal het ook zo zijn dat er afscheid genomen zal worden van toeleveranciers in de keten. De altijd weer terugkerende vraag is of afscheid nemen het probleem oplost. Impact Buying kan je in ieder geval helpen met deze vraagstukken. Op het gebied van duurzaamheid, maar uiteraard ook op het gebied van voedselveiligheid en kwaliteit.

En leveranciers die in een laag risico zitten? Leveranciers die gedurende de jaren al veel hebben geïnvesteerd om niet meer in hoog risico te zitten. Ze zijn er echt dus waarom zou je ze niet belonen of laten belonen door je klant door middel van een QR-code (zodat je zeker weet dat de donatie aankomt).

Neem contact op voor meer informatie over deze en andere initiatieven om te komen tot een beter inzicht in je supply chain op het gebied van duurzaamheid (en voedselveiligheid, dat mag ook). Samen gaan we voor een duurzamere toekomst. En om af te sluiten met de eerste vraag. Er is geen weg terug en we moeten echt aan de slag….samen.