Without purpose, no healthy business.

Learning from the food industry: ImpactBuying CEO Leontine Hasselman-Plugge takes transitioning to a more transparent and circular supply chain from what she calls the “pizza perspective”

Read more

Winst maken en investeren in een betere wereld lijken twee niet te verenigen doelen. Duurzaamheid mag geen marketinginstrument zijn, een bedrijf moet de statements kunnen onderbouwen.

Read more